Termeni și condiții de colaborare – Contract

Termeni și condiții de colaborare – Contract

Prezenta pagină reglementează termenii și condițiile de utilizare pentru platforma online Lusto Translations, deținută de  SC LUSTO SERVICES SRL, persoană juridică română, cu sediul în Bacău, str. Energiei, nr 30, nr. Reg. Com.: J4/346/2018, CUI 38979772

Prezentul document a fost încărcat la data 7 februarie 2019. 

Activitatea principală a platformei online Lusto Translations este dezvoltarea și gestionarea de tranzacții online cu servicii de traducere, interpretariat, cursuri de limbi străine, ghizi turistici și alte servicii din sfera activităților lingvistice.

Lusto Translations permite prestatorilor de servicii lingvistice să își creeze un profil informativ, prin intermediul căruia să fie contactați de clienți și să participe la proiecte.

Prin crearea contului și a profilului utilizatorii își dau acordul și acceptă fără echivoc articolele documentelor: Termeni și condiții de utilizare,  Politica de securitate, Politica de gestionare a fișierelor Cookie

Capitolul 1: Definiții

Lusto Translations Platformă publică, online, care pune în legătură clienții cu prestatori de servicii de traducere, interpretariat și orice alte servicii de natură lingvistică, înregistrate pe traducarori.lusto.ro
Prestator Reprezintă orice furnizor de servicii înregistrat ca și Traducător pe platforma Lusto Translations.
Client Orice utilizator al Lusto Translations, persoana fizică sau juridică ce solicită și beneficiază de servicii prestate de către Prestator. Orice persoană care beneficiază de serviciile Prestatorului este considerată clientul acestuia. 
Limbă sursă Limba din care se face traducerea.
Limba țintă Limba în care se face traducerea.
Material sursă Reprezintă totalitatea informațiilor aflate pe orice fel  de suport, cu privire la care Prestatorul oferă serviciile sale.
Pagină 0 pagina de text în Limba țintă care conține 1800 caractere tipografice, inclusiv spațiile.
Oră Unitate de timp utilizată în determinarea contravalori serviciilor de Traducere, Subtitrare, Interpretariat, sau orice alte servicii de pe platforma Lusto Translations.
Minut Unitate de timp utilizată în determinarea contravalorii serviciilor de Traducere, Subtitrare, Interpretariat, sau orice alte servicii de pe platforma Lusto Translations.
Proiect Orice lucrare postată de Client pe platforma Lusto Translations în cadrul căreia Clienții pot trimite Oferte.
Proiect finalizat Orice Proiect care după ce traducătorul a finalizat lucrul este marcat de Client ca și finalizat.
Mediere Procedură aplicabilă proiectelor în care una dintre părți are reclamații cu privire a cealaltă parte. 
Administrator Persoană desemnată de Lusto Translations să reprezinte platforma în relația cu utilizatorii.
Traducere Procesul de transpunere a unui text scris dintr-o limbă străină în limba română, din limba română într-o limbă străină, sau dintr-o limba străină în altă limbă străină, efectuată de către un traducător.
Subtitrare Procedeu tehnic de transpunere în text scris a unui mesaj oral din cadrul unui material video sonor; realizarea de subtitluri pentru materiale video sonore.
Transcript Înscris rezultat în urma transpunerii în text scris a  unui  mesaj oral din cadrul unui material video sonor sau  a  unui  material audio.
Interpretariat Procedeu de traducere pe cale orala a unui mesaj transmis de asemenea pe cale orala în cadrul unei întrevederi cu 2 sau mai mulți interlocutori ce vorbesc limbi diferite.
Revizuire Verificare de către un Traducător a unei traduceri deja  efectuate în vederea asigurării corectitudinii sau consistentei limbajului.
Tehnoredactare Redactare computerizata a unui text după un înscris dat.

Colaționare
Confruntarea unui text original cu copia sau cu reproducerea sa pentru a stabili exactitatea acestora, sau spre a constata asemănările și deosebirile existente; se realizează de către un Traducător.
DTP Creare și/sau editare (modificare) a unui document digital ce conține text și / sau imagini și / sau grafice cu ajutorul unui computer și a unor programe specializate având ca obiectiv final tipărirea lui.
Traducător Persoană autorizată sau calificată sau autorizată să presteze servicii de traducere.
Autorizare traducere Certificare a unei traduceri scrise de către un traducător autorizat prin aplicarea ștampilei și semnăturii.
Legalizare Autentificarea semnăturii traducătorului autorizat de către un Notar Public.
Apostilare Forma de supralegalizare efectuată de Camera Notarilor sau Prefectură pentru documente  originale  sau traducerea legalizata a acestora, în vederea recunoașterii acestora în alte state decât România.
Dată certă Procedură notarială de certificare a datei calendaristice ce marchează momentul de la care existența unui document nu mai poate fi contestată de către terți.
Supralegalizare Formă de certificare a documentelor emise de către instituții/autorități publice in vederea recunoașterii acestora in alte state decât Romania.
Copie legalizată lb. străină Reproducere exactă a unui înscris în limba străină realizată de către un notar public cu concursul unui traducător autorizat pe acea limbă, cu atestarea conformității cu originalul.
Copie legalizata lb. română Reproducere exactă a unui înscris în limba română realizată de către un notar public cu atestarea conformității cu originalul.
Data predării Data calendaristică stabilită de comun acord cu Clientul pentru predarea traducerii.
Ora predării Ora din data predării stabilită de comun acord cu Clientul pentru predarea traducerii.
Zi 0  zi lucrătoare,  conform  dispozițiilor  legale.  Pentru  claritate, zi lucrătoare  este orice zi de luni pana vineri, mai puțin sărbătorile legale, în intervalul orar 09 :00-1 7:00

Capitolul 2 – Obiectul contractului

2.1  Prin trimiterea Ofertei, Traducătorul se obligă să presteze pentru Client, prin intermediul Proiectelor de pe platforma online Lusto Translations, la solicitarea Clientului, următoarele servicii:

 • servicii de traducere;
 • servicii conexe acestora;
 • interpretariat;
 • subtitrare;
 • DTP;
 • revizuire; 
 • colaționare; 
 • transcriere;
 • cursuri de limbă;
 • activități de ghid turistic;
 • intermediere de servicii de legalizare, apostilare și supralegalizare pentru documentele traduse.

2.2 Serviciile sunt prestate pe Traducător pe baza Proiectului postat de Client pe platforma Lusto Translations. 

2. 3 Trimiterea Ofertei de către traducător și acceptarea Ofertei de către Client  conferă detaliilor Proiectului un caracter de Contract de prestări servicii și  obligă Traducătorul să depună toate diligențele pentru ducerea la îndeplinire cu succes a obligațiilor asumate, în favoarea Clientului. 

Capitolul 3: Accesul,  Înregistrarea și Profilele utilizatorilor

3. 1 Poate dobândi calitatea de Utilizator, orice persoană fizică sau juridică sau orice altă entitate juridică, ce dorește să își prezinte serviciile pe platforma Lusto Translations în vederea vânzării acestora către Clienți și care finalizează procesul de înregistrare și orice persoana fizică sau juridică sau orice alta entitate juridică ce dorește să cumpere serviciile prezentate și oferite de Traducători

3.2 Utilizatorul completează în întregime câmpurile obligatorii ale formularului de înregistrare, prin care se solicită detalii personale, cum ar fi numele de utilizator, adresa de e-mail, numărul de telefon. Acceptă: Termeni și condiții de utilizare, Politica de securitate, Politica de gestionare a fișierelor Cookie

3.3 Utilizatorul garantează că toate informațiile furnizate către Lusto Translations sunt corecte , adevărate și complete. În plus, Utilizatorul se obligă să își păstreze detaliile personale actualizate. 

3.4 În momentul înregistrării pe platforma Lusto Translations, Utilizatorul își alege un Nume de utilizator și o Parolă. Numele de utilizator și Parola sunt strict confidențiale, personale și netransmisibile. Lusto Translations recomandă utilizarea de date de conectare diferite față de cele utilizate pentru alte site-uri sau platforme. Doar dacă datele de conectare sunt unice Lusto Translations poate asigura securitatea conturilor și a profilelor. 

3.5 Utilizatorul își asumă să nu divulge detaliile contului personal sau și să restricționeze accesul oricăror terți la datele de conectare ale contului terțe părți. Utilizatorul care nu respectă confidențialitatea datelor va fi unic responsabil pentru orice folosire de către terți a acestor detalii sau a serviciilor de pe Lusto Translations, inclusiv declarațiile și/sau conținuturile introduse în Lusto Translations, sau orice acțiune efectuată prin folosirea numelui de utilizator sau a parolei. 

3.6 Lusto Translations nu garantează și nu este responsabil pentru identitatea utilizatorului, securitatea conturilor, a informațiilor si a profilelor, în cazul utilizării identității Utilizatorului de către terțe părți.

3.7 Utilizatorul va fi unicul proprietar al conținutului introdus în Cont și Profil sau în orice secțiune a platformei care i se adresează și care permite personalizare din perspectiva utilizatorului.

3. 8 Utilizatorul cedează către Lusto Translations drepturi depline și gratuite, de utilizare și transfer asupra conținutului public furnizat de Utilizator. Lusto Translations are dreptul, fără comunicare și cu titlu gratuit, să copieze, să modifice, să distribuie, să transforme și să adapteze conținutul în diverse scopuri, să publice și să exploateze în orice fel consideră oportun conținutul creat de Utilizator.

3.9 Utilizatorul se obligă să informeze Lusto Translations imediat ce are cea mai mică suspiciune că  datele lui de conectare sunt furate, divulgate sau pierdute.

3.10 Dacă Lusto Translations are suspiciuni cu privire la veridicitatea sau integritatea datelor furnizate de Utilizator, are dreptul să blocheze contul, profilul și orice activitate a utilizatorului pe platforma Lusto Translations, pe o perioadă nelimitată.

3.11 Pentru a-și finaliza înregistrarea și pentru a putea desfășura activități pe platforma Lusto Translations, Utilizatorul trebuie să își completeze profilul și să trebuie să furnizeze anumite detalii care vor fi publice, cum ar fi numele de utilizator, experiența profesională, educație, loc de muncă, certificări și diplome, fotografii etc. 

3.12 După finalizarea procesul de înregistrare, Utilizatorul poate accesa, actualiza sau modifica,  profilul. 

Capitolul 4:  Termeni și condiții de plată. Comisionul

4. 1 Înregistrarea și crearea profilului sunt gratuite pentru toți utilizatorii Lusto Translations.

4.2 Pentru serviciile prestate de Traducător pe platforma Lusto Translations, Lusto Translations percepe de la Traducător un comision de 30%, raportat la valoarea proiectului, stabilită prin Ofertă, comision aferent serviciilor care fac obiectul unui Proiect finalizat.

4.2 Prețurile pentru prestarea serviciilor prin intermediul platformei Lusto Translations sunt stabilite de comun acord de  Client și Traducător prin  postarea proiectelor, trimiterea ofertelor, analizarea și acceptarea ofertelor.

4.3 Traducătorii sunt singurii responsabili pentru stabilirea tarifelor pentru serviciile pe care le oferă prin intermediul platformei Lusto Translations 

4.4 Dacă este selectată plata cu cardul, în momentul în care Clientul acceptă oferta unui Traducător, suma aferentă ofertei este blocată pe cardul Clientului. Când Traducătorul confirmă finalizarea proiectului și își încarcă factura în Zona de lucru iar Clientul are 3 zile lucrătoare la dispoziție să reclame serviciile de care a beneficiat,  sau să închidă proiectul și totodată să confirme transferul fondurilor către traducător

4.5 Dacă este selectată plata prin transfer bancar, Traducătorul este cel care trebuie să se asigure că Clientul achită contravaloarea serviciilor în momentul în care acesta beneficiază de serviciile solicitate.

4.6 Dacă pe parcursul desfășurării proiectului, din diverse motive, Traducătorul constată că prețul pentru ducerea la îndeplinire a serviciilor variază cu mai mult de 15% față de oferta agreată cu Clientul, Traducătorul are obligația de a de a informa cât mai repede Lusto Translations despre aceste modificări, astfel încât termenul de predare să nu fie afectat. Lusto Translations are în această situație un rol de Mediator, urmând să discute și să confirme cu Clientul dacă proiectul mai este de actualitate.

4.7 Plata Comisionului se va face prin reținerea acestuia din sumele încasate de Lusto Translations de la Clienți conform fluxului de plată.

Capitolul 5: Obligațiile părților

5.1. Obligațiile Traducătorului 

5.1.1 Traducătorul se obligă să predea proiectele la termenul stabilit de comun acord cu Clientul, ca urmare a analizării detaliilor Proiectului postat de Client pe platforma Lusto Termenul va începe sa curgă în momentul în care Clientul confirmă Oferta primită de la Traducător. 

5.1.2 Predarea lucrărilor de către Traducător se face în formatul solicitat de Client prin detaliile Proiectului postat pe platforma Lusto Translations. 

5.1.3 Traducătorul este obligat să gestioneze materialele cu competență și să asigure confidențialitatea lor pe întreaga perioadă a derulării Proiectului, plus 3 de ani de la finalizarea Proiectului. 

5.1.4 In cazul în care Traducătorul este notificat de client sau de administratorul platformei Lusto Translations despre greșeli de traducere sau orice alte neajunsuri din punct de vedere al calității serviciilor prestate în cadrul Proiectului, Traducătorul are obligația de a remedia in mod gratuit aceste erori in în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea Clientului sau a administratorului platformei Lusto Translations

5.1.5 Traducătorul este obligat să finalizeze Proiectul în termenul stabilit cu clientul, se obligă să depună toate eforturile pentru a furniza Clienților servicii în cele mai bune condiții calitative, răspunzând pentru corectitudinea și buna desfășurare a proiectelor derulate. 

5.2 Obligațiile Clientului

5.2.1 Clientul se obligă să pună la dispoziția Traducătorului materialele și informațiile necesare acestuia în scopul îndeplinirii obligațiilor Proiectului. Clientul predă materialele spre traducere în format scanat, prin încărcarea lor pe platforma Lusto Translations, în momentul postării proiectului sau prin intermediul sistemului de mesaje private din Zona de lucru. 

5.2.3  Clientul se obligă sa plătească contravaloarea serviciilor, conform Ofertei agreate, în maxim 3 zile lucrătoare, din momentul în care Traducătorul l-a anunțat de finalizarea lucrului și a încărcat factura în zona de lucru. 

5.2.4 Clientul se obligă sa depună toate diligențele pentru a susține Traducătorul în efectuarea serviciilor, oferind în acest sens toate explicațiile necesare și depunând cu promptitudine și punctualitate toate responsabilitățile care-i revin. 

5.3 Obligațiile Lusto Translations

5.3.1 Lusto Translations să obligă să joace rol de Mediator, prin intermediul unui Administrator, în cazul în care Clientul sau Traducătorul au orice fel de reclamație pe parcursul derulării Proiectelor.

5.3.2 Lusto Translations se obligă să medieze disputele în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea oricărei părți.

5.3.3 Pentru fiecare Proiect pentru care s-a acceptat o Ofertă, Lusto Translations, prin intermediul partenerilor procesatori de plăți,  se obligă să asigure plata către Traducător, dacă Clientul nu trimite proiectul în procedura de Mediere.

Capitolul 6: Dispoziții cu privire la dreptul de autor

6.1 Traducătorul cedează în favoarea Clientului, fără alte pretenții drepturile de autor ale operelor de autor rezultate în urma finalizării Proiectelor, înțelegând sub acesta drepturile patrimoniale si dreptul de folosința, respectiv dreptul de valorificare. 

Capitolul 7: Confidențialitate și non concurență

7.1 Obligațiile Traducătorului

7.1.1 Informațiile și documentele obținute sau la care Traducătorul are acces în perioada de derulare a Proiectelor, precum și orice alte informații despre Client, activitatea clientului, partenerii comerciali ai clientului, dar fără a se limita la acestea sunt considerate Informații confidențiale.

7.1.2 Furnizorul se obligă să primească și să păstreze confidențialitatea asupra Informațiilorconfidențiale. In acest sens Traducătorul  promite si este de acord:

 • Să nu furnizeze, publice, transfere sau sa utilizeze Informațiile confidențiale, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale, cu excepția autorizării exprese a Clientului, în concordanță cu prevederile prezentului articol.
 • Să nu facă cunoscute unei terțe persoane Informațiile confidențiale, în afara acelor persoane care sunt direct responsabile de Finalizarea Proiectului.
 • Să protejeze Informațiile confidențiale împotriva folosirii, publicării sau dezvăluirii neautorizate.
 • Să limiteze accesul la Informațiile confidențialeacelor angajați sau colaboratori care nu au nevoie de asemenea acces in vederea finalizării proiectului.
 • Să atragă atenția fiecărei persoane căreia i se acorda acces la orice Informație confidențiala, asupra faptului ca le este strict interzisa utilizarea, publicarea, dezvăluirea  sau permiterea altor persoane sa utilizeze in orice scop oricare dintre Informațiile confidențiale iar, la cererea Clientului, să transmită acestuia un exemplar al unui acord scris in acest sens, semnat de către persoanele respective
 • Să răspundă fata de Client solidar cu orice persoana căreia i se acorda acces la orice Informațieconfidențială fără acordul Clientului, în cazul in care orice Informație confidențială  este utilizată, publicată sau dezvăluită în orice mod altor persoane.

7.1.3         Traducătorul va fi exonerat de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la Proiect numai dacă informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al Clientului pentru asemenea dezvăluire, sau a fost efectuata la cererea imperativă a autorităților.

7.1.4          Pentru nerespectarea acestor Traducătorului va răspunde legal, conform legislației în vigoare, de pe teritoriul României

7.2 Obligațiile Clientului 

7.2.1 Prin prezentul acord se interzice Clientului:

 • Contactul direct sau prin persoane interpuse cu  Traducătoriiplatformei Lusto Translations, in scopul colaborării directe cu aceștia în vederea traducerii de documente sau orice alte materiale,  interpretariatului, prestării de servicii DTP, prestării de servicii de editare text, si alte servicii oferite de aceștia prin intermediul platformei Lusto Translations; 
 • Încheierea unor contracte sau convenții de orice natura in scopul traducerii de documente sau orice alte materiale, interpretariatului, prestării de servicii DTP, prestării de servicii de editare text, cu Traducătorii platformei Lusto Translations, în mod direct sau prin persoane interpuse;
 • Acceptarea unor oferte de colaborare directa sau prin persoane interpuse venite din partea Traducătorilor, in scopul traducerii de documente sau orice alte materiale,  interpretariatului, prestării de servicii DTP, prestării de servicii de editare text sau alte servicii pe care aceștia le prestează prin intermediul platformei Lusto Translations;

7.2.3 În cazul în care Clientul încalcă oricare dintre prevederile de la pct. 7.2.1 și în cazul în care Clientul abordează Traducătorii sau accepta orice colaborare venind din partea colaboratorilor Traducătorilor, pe durata derulării proiectelor sau in termen de doi ani după finalizarea acestora, LustoTranslationsva apela la toate mijloacele legale pentru recuperarea prejudiciilor produse, de la toate părțile implicate

7.3. Protecția datelor cu caracter personal

7.3.1. Părțile recunosc și sunt de acord că Lusto Translations deține toate și oricare drepturi, titluri și interese cu privire la baza de date care conține datele cu caracter personal în legătură cu Clienții. Lusto Translations acordă Clientului dreptul de a utiliza baza de date care conține date personale privind Clienții, pe durata de aplicare a Termenilor și Condițiilor și exclusiv în scopul executării obligațiilor asumate prin Termeni și Condiții. Traducătorul  se obliga să respecte si sa apere prin măsuri tehnice și organizatorice de protecție adecvate, toate drepturile Clienților legate de protecția și securitatea datelor cu caracter personal primite de la Lusto Translations și are obligația de a răspunde, fără să implice Lusto Translations, pentru orice sancțiune sau litigiu și consecințele acestora, care ar

putea interveni ca urmare a nerespectării de către Traducător (inclusiv angajații si colaboratorii acestuia) a oricăror obligații legale în legătură cu datele cu caracter personal ale Clienților, suportând integral orice prejudicii sau costuri decurgând direct din acestea.

7.3.2. In cazul Clienților persoane fizice, Traducătorul se obligă sa aplice măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal precum si împotriva oricăror forme de prelucrare ilegala, in conformitate cu cerințele legale aplicabile.

7.3.3. Traducătorul își asuma sa ia toate masurile necesare prevăzute de către Reglementari pentru a întreprinde prelucrările legate de prezenții Termeni și Condiții, precum si pentru a asigura securitatea datelor personale prelucrate in concordanta cu Termenii și Condițiile împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva pierderii sau prejudicierii, alterării accidentale, divulgării sau accesului neautorizate și împotriva oricărei alte forme de prelucrare neautorizate sau ilegale.

7.3.4. Fără consimțământul expres și prealabil exprimat prin adresa scrisă a Lusto Translations, Traducătorul nu poate utiliza datele cu caracter personal puse la dispoziție de către Lusto Translations pentru alte scopuri decât pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite prin Termeni și Condiții si, la data încetării raporturilor contractuale în baza Termenilor și Condițiilor, va înceta păstrarea și prelucrarea tuturor asemenea date, cu excepția cazului când legea prevede altfel.

7.3.5 Contul și datele Utilizatorilor vor fi șterse de pe platforma Lusto Translations atunci când Utilizatorul trimite o solicitare în acest sens la adresa de email traduceri@lusto.ro

Capitolul 8: Durata și încetarea contractului

8.1. Termenii și Condițiile vor intra în vigoare la data acceptării acestora de către Utilizator, și sunt valabile până la solicitarea acestora de a le fi șterse contul și datele de pe platforma Lusto Translations, plus încă 3 ani de la acest moment.

8.2. Raporturile contractuale existente dintre Lusto Translations si Utilizatori în baza prezenților Termeni și Condiții vor înceta:

 • În baza acordului scris al Părților;
 • Prin reziliere unilaterală, de către oricare dintre Părți,
 • În baza unei notificări scrise transmise celeilalte Părți , 
 • Fără nicio alta formalitate sau intervenția instanței de judecata în cazul în care o Parte își încalcă oricare dintre obligațiile prevăzute în Termeni și Condiții și nu remediază
 • Încălcarea în termenul acordat prin notificare;
 • Prin denunțare unilaterala, de către oricare dintre Părți, cu respectarea unui preaviz de 30 (treizeci) zile, caz in care niciuna dintre Părți nu va putea solicita daune interese, despăgubiri și/sau alte pretenții materiale sau de alta natura pentru încetarea raporturilor contractuale.

8.3. Încetarea sub orice forma a raporturilor contractuale nu are efect asupra obligațiilor scadente între Părți.

Capitolul 9: Răspundere. Limitarea răspunderii

9.1. În eventualitatea în care oricare dintre Părți nu își respecta obligațiile în conformitate cu Termenii și Condițiile, Partea în culpă îți va asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate celeilalte Părți,  iar cealaltă Parte va avea dreptul să solicite Părții în culpă să îi restituie sumele pe care le-a plătit în conformitate cu respectivele Proiecte.

9.2. Părțile au dreptul la repararea integrala a prejudiciului, indiferent de natura acestuia, pe care l-au suferit ca urmare a îndeplinirii cu întârziere, îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii propriu-zise (totale sau parțiale) a oricăreia dintre obligațiile asumate in conformitate cu Termenii și Condițiile.

9.3. Lusto Translations își rezervă dreptul ca, în cazul în care, obligațiile asumate de către Traducător în conformitate cu Termenii și Condițiile, nu sunt respectate de către acesta și determină efecte negative asupra activității și imaginii Lusto Translations, să interzică accesul Traducătorului  la Platforma Lusto Translations.

Capitolul 10: Litigii

10.1. Eventualele litigii apărute pe parcursul executării prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar daca acest lucru se va dovedi imposibil, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României. 

Capitolul 11: Forță Majoră

11.1. Forta majora, legal notificata, exonereaza de raspundere partea ce o invoca, in conditiile legii.

Capitolul 12: Taxe

12.1. Traducătorul este singurul răspunzător pentru colectarea, declararea și plata tuturor impozitelor și taxelor aferente activității desfășurate pe Platforma Lusto Translations.

Capitolul 13: Diverse

13.1. Orice modificare sau completare a Termenilor și Condițiilor se va face în scris (inclusiv în format electronic). Lusto Translations își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre clauzele cuprinse în Termeni și Condiții, în orice moment.

Modificările vor fi puse la dispoziția Utilizatorilor cu cel puțin 30  zile înainte de a intra în vigoare. în cazul in care Utilizatorul nu va fi de acord cu modificările propuse, va avea posibilitatea de a denunța unilateral Termenii și Condițiile conform prevederilor Capitolului 8. 

13.2. Părțile agreează ca nu vor face declarații în presă și/sau alte declarații publice prin care să prejudicieze imaginea celeilalte Părți.

13.3. Orice declarație publica a uneia dintre Părți în legătură cu parteneriatul ce face obiectul Termenilor și Condițiilor va fi aprobată în prealabil de către cealaltă Parte, excepție făcând acțiunile de marketing și comunicările făcute de către Lusto Translations, având ca scop promovarea Platformei Lusto Translations.